followers This is not valid email address The passwords do not match Bạn có thể đăng nhập để Đặt câu hỏi nếu chưa tìm thấy nội dung phù hợp? Chọn ít nhất 1 chủ đề! Error - username is empty! Error - name is empty! Error - email is empty! Hãy là người đầu tiên trả lời cho vấn đề này Câu hỏi nên có dấu ? ở cuối câu Câu hỏi của bạn quá dài! Nội dung chi tiết câu hỏi quá dài! Thêm tối đa 10 chủ đề cho mỗi câu hỏi Are you sure? Points which you accumulated by this question will be deleted! Are you sure? Points which you accumulated by this answer will be deleted! Question was deleted! Đề cập ai đó trong nội dung Tên người muốn đề cập/nhắc No more notifications No more points Answer can not be empty!

Chia Sẻ Kinh Nghiệm theo dõi các chủ đề

Thực phẩm

Thực phẩm là bất kỳ chất nào được tiêu thụ để cung cấp sự hỗ trợ dinh dưỡng cho cơ thể. Nó thường là nguồn gốc thực vật hoặc động vật, và chứa các chất dinh dưỡng cần thiết, chẳng hạn như chất béo, protein, vitamin, hoặc khoáng chất. Chất này được một cơ thể hấp thụ và được các tế bào của cơ thể hấp thụ để cung cấp năng lượng, duy trì cuộc sống, hoặc kích thích sự phát triển. Về mặt lịch sử, người ta bảo đảm thực phẩm bằng hai phương pháp: săn bắn, tập hợp và nông nghiệp.

Sức khỏe

Sức khoẻ là mức độ hiệu quả chức năng hoặc trao đổi chất của một sinh vật sống. Ở con người, khả năng của cá nhân hoặc cộng đồng là thích ứng và tự quản lý khi đối mặt với những thách thức về thể chất, tinh thần hoặc xã hội. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác định sức khoẻ theo nghĩa rộng hơn trong hiến pháp năm 1948 là "một trạng thái hoàn toàn về thể chất, tinh thần và xã hội, và không chỉ là sự vắng mặt của bệnh tật hay tàn tật."

Giới thiệu

From Vietnam

Truy cập 23 T.8 2017

AdsLinks